august 22

Energioptimering i private udlejningsboliger

Energioptimering i private udlejningsboliger

Regeringens energisparepakke, som trådte i kraft den 1. juli 2014 Energisparepakken – totaløkonomisk rentable energiforbedringer Titlen totaløkonomisk rentable energiforbedringer dækker over en udvidelse af udlejers mulighed for at pålægge lejerne en lejeforhøjelse. Totaløkonomisk rentable energiforbedringer skal forstås som arbejder, der medfører en energibesparelse i ejendommen – altså forhold, som minimerer ejendommens forbrug af el, vand,.