november 22

Vejledning om ind- og fraflytningssyn

Vejledning om ind- og fraflytningssyn

Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 30. oktober 2015 dag offentliggjort Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme (Vejledning nr. 10936 af 21/10/2015). Vejledningen kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174966 Udlevering af ind- eller fraflytningsrapporten Vejledningen åbner nu op for muligheden for,.

november 20

Vejl. om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. 2016

Vejl. om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. 2016

Der er i lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som i loven er angivet i nærmere bestemte års niveau. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt. 1. Lejelovens beløb og beløbsgrænser for 2016 Lejelovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2016 til.