september 28

Vejl. om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. 2017

Vejl. om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. 2017

Der er i lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som i loven er angivet i nærmere bestemte års niveau. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt. Lejelovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2017 til følgende beløb: 1) Konto for indvendig vedligeholdelse.