apr 13

MR Management skaber balance og orden i kaos

MR Management skaber balance og orden i kaos

I foråret 2010 valgte udlejer Anders Nielsen fra Assist Byggerådgivning et administratorskifte. Efter problemer med flere administratorer har MR Management forestået et større oprydningsarbejde i forbindelse med overtagelsen af ejendomsadministrationen, herunder økonomisk og lejeretslig rådgivning i forbindelse med et lejlighedskompleks i Store Heddinge.

Anders Nielsen forklarer: Driften af boligerne havde udviklet sig i en uheldig retning med manglende indsigt og overblik. Der var med andre ord tale om misadministration, hvor flere sagkyndige, heriblandt advokatvirksomheder, ikke har leveret den ansvarlige og omhyggelige administration, der var blevet lovet. Det var derfor betryggende straks at fornemme den viden, autoritet og professionalisme som MR Management lagde for dagen. Her blev der virkelig taget hånd om vores investeringer fra første færd.

MR Management startede processen med at lægge en kapacitetsstrategi med henblik på at optimere drift og administration. Bl.a. blev der udført omfattende tabsopgørelser på ejendommen, hvor MR Management fandt en række tilgodehavender, som udlejer var uvidende omkring.

Korrekthed til fingerspidserne

MR Management har ligeledes ydet kompetent vejledning omkring udfærdigelse af lejekontrakter samt til og fraflytningsrapporter. Sådanne dokumenter er underlagt en række formskrav, som er en forudsætning for deres gyldighed. Korrekt udfærdigede rapporter er således en betingelse for udlejerens ret til overfor lejeren at indkræve eventuelle tab efter fraflytning.

Desuden har MR Management givet uvurderlig rådgivning i forbindelse med en lejeretslig tvist. I sidste ende betød det , at Assist Byggerådgivning valgte at føre en inkassosag for fogedretten, da man i sådanne tilfælde kan anføre eventuelle tab i regnskabet og derved opnå en reduktion af sagens omkostninger. Også i forbindelse med viceværtsfunktionen på ejendommen har MR Management været kompetente og påpeget utilstrækkelig vedligeholdelse og service i forbindelse med den eksisterende inspektørordning. Anliggender som på sigt ville koste udlejer ekstra summer på manglende forbedringer og vedligehold.

Da jeg kontaktede MR Management var mine succeskriterier, at jeg kunne overlade det fulde til en samvittighedsfuld og højt kvalificeret administrator, der tog hånd om mine interesser og investeringer. Disse kriterier er til fulde indfriede. Samtidig har jeg stor respekt for MR Managements kendskab til lejeloven og forvaltningen af denne. På et tidspunkt virkede opgaven med at skabe balance og overblik tung, men efter et større oprydningsarbejde har MR Management genoprettet balancen i ejendommen og min tillid til ejendomsadministration generelt – når blot den forestås af MR Management.

– Anders Nielsen, udlejer, Assist Byggerådgivning