apr 12

MR Management skaber værdi for alle parter

MR Management skaber værdi for alle parter

MR Management rådgiver omkring ejendomsinvesteringer og foretager due diligences, der hjælper klienterne med at skabe et overblik over emnernes investeringshorisont, styrker og svagheder.

I 2005 foretog en af MR Managements klienter inden for en kort periode et opkøb af 25 investeringsejendomme. Under arbejdet med denne investering konstaterede MR Management, at sælger ikke havde opfyldt sin loyale oplysningspligt, og at salgsprospektet var behæftet med fejl. Som en følge heraf kunne salgs- og købsaftalerne ikke berigtiges og køber ønskede derfor at skifte advokat midt i berigtigelsesprocessen.

MR Management søgte sparring og juridisk kompetence hos sin faste samarbejdspartner advokat Morten Schwartz Nielsen og forestod i samarbejde med ham et gennemgribende oprydningsarbejde

Morten Schwartz Nielsen fortæller: MR Management er en krævende samarbejdspartner med det faglige fundament på plads og en administrator ud over det sædvanlige.

Som advokat med fokus på det juridiske oplever jeg en væsentlig effektivisering af sagsgangen, når de kommercielle aspekter omkring ejendomsinvesteringer varetages på kompetent og selvstændig vis af MR Management. Når MR Management bidrager med kvalificerede input resulterer det oftest i en frugtbar og produktiv dialog omkring sagens løsning. Efter en grundig proces kunne salgsaftalen berigtiges og MR Management udarbejdede en række refusionsopgørelser, så porteføljens drift kunne optimeres. Resultatet af denne indsats blev en forøgelse af rentabiliteten til 10% på få måneder

Ved den efterfølgende retssag klargjorde MR Management samtlige dokumenter og leverede et solidt forarbejde til advokatens procedure.

Det unikke ved MR Management er det store kendskab til lejeloven og gældende retspraksis. Det er en fordel, at jeg i mit samarbejde med MR Management har en samarbejdspartner der er bekendt med de nyeste relevant kendelser, og der findes næppe andre administratorer og rådgivere, der i samme grad prioriterer opdatering og ajourføring på det lejeretslige område, forklarer Morten Schwartz Nielsen.

Langt de fleste investorer er i stand til at vurdere oplysninger, der ligger til grund for ejendomsinvesteringer, men der kan være atypiske tilfælde, der kræver ekspertbistand, og her er MR Management en stor kapacitet inden for området ejendomsrådgivning og administration. I dette tilfælde opnåede MR Management et bemærkelsesværdigt resultat af stor værdi for klienten. At kunne gennemskue så omfattende salgsprospekter kræver stor erfaring og ihærdighed, men også en sikker fornemmelse for, hvor materialet kan være fejlbehæftet og det har MR Management

– Morten Schwartz Nielsen, advokat(H) og partner Lund Elmer Sandager