Driftoptimering

MR Management er optimeringsspecialister inden for alle former for ejendomsdrift.

Før en driftsoptimering udarbejdes indledningsvis en kapacitetsstrategi for de tekniske, økonomiske, lejeretslige samt kontraktlige forhold i forbindelse med en allerede indkøbt ejendom.

En sådan proces indebærer som oftest en reetablering af ejendommens administrative historik. Det er derfor et væsentligt fundament for en professionel og kvalificeret driftsoptimering, at alt materiale vedrørende den aktuelle ejendom er til rådighed.

Med en administrativ gennemgang gives et overblik, der kan danne fundamentet for en strategisk drifts- og indtjeningsplan for ejendommen.

Konklusionsnotat

Efter endt proces orienteres klienten mundtligt, ligesom der udarbejdes et konklusionsnotat, der redegør for ejendommens potentiale. I forbindelse hermed fremkommer MR Management et skøn over eventuel tabt indtægt samt fremtidige indtjeningsmuligheder. Implementering, korrektioner og optimeringer aftales særskilt.

Ved konstatering af kritiske forhold, vil dette blive belyst, ligesom eventuelle konsekvenser heraf vil blive beskrevet. Ligeledes oplyses om ejendommens styrker og svagheder i forhold til fx rentabilitet, lejesammensætning og beliggenhed.

Ønsker du mere information eller en uforpligtende drøftelse, er du velkommen til at kontakte os på mobil 2282  4445 eller email mr@mrmanagement.dk .