Due diligence

Due diligence er en udtømmende og systematiseret analyse af en ejendoms bygningsmæssige og lejemæssige forhold.

Due diligence danner grundlag for vurdering, prissætning og forhandling af købsvilkår; nemlig som grundlag for købers og kreditgivers vurdering af ejendommen.  En due diligence tilfører den fremtidige ejer en ekstra sikkerhed, idet ejendommens tilstand samt mulighederne for afkast i et fremtidigt perspektiv belyses. Desuden danner den grundlag for eventuel genforhandling af købesum, eventuel købesumsregulering og købsvilkår.

Omfanget af gennemgangen af ejendommen tilrettelægges til enhver tid i overensstemmelse med klientens ønsker og formålet med analysen. Resultatet fra undersøgelsen varierer alt efter gennemgangens omfang og kan have form af en mundtlig orientering og vurdering, et internt notat eller en egentlig due diligence rapport.

Formålet med en due diligence er forud for køb eller salg at sikre korrekt værdiansættelse af ejendommen baseret på fakta. Afhængigt af transaktionens karakter udføres relevante undersøgelser i samarbejde kompetente og ansvarsforsikrede samarbejdspartnere.

Reducer risikoen og forøg indtjeningen

Det er en krævende og ofte langtrukken proces at gennemføre en due diligence, men dette omhyggelige arbejde sikrer, at eventuelle ansvarspådragende risici bliver korrigeret og rettet før et salg.

Due diligence reducerer risikoen for ubehagelige overraskelser samtidig med, at mulighederne for at optimere lejeindtægter og minimere driftsomkostninger identificeres. Dermed sikres sælgeren giver det bedste grundlag for en højere prissætning af ejendommen.

Praksis

Sælger udleverer alt materiale vedrørende ejendommen og sælger indestår for materialets rigtighed. Der indhentes offentligt tilgængeligt materiale. Der foretages besigtigelse af ejendommen for tekniske undersøgelser samt eventuel gennemgang af lejemål for vurdering af eventuelle forbedringer og ombygninger på ejendommen.

Eksterne samarbejdspartnere

For at kvalitetssikre vores due diligence samarbejder jeg udelukkende med kompetente ansvarsforsikrede byggesagkyndige, advokater, revisorer mm. Desuden samarbejder vi gerne med klientens egne rådgivere.

Ønsker du mere information omkring due diligences, er du velkommen til at kontakte os  på 2282   4445 for flere detaljer og informationer.