Rådgivning

MR Management rådgivningskompetencer dækker over mange af de behov du som ejer og udlejer, af alle typer af fast ejendom kan have.

Blandt de særlige områder som jeg bl.a.  rådgiver indenfor kan nævnes:

 • – Likviditets- og rentabilitsberegninger
 • – Rådgivning omkring køb og salg af ejendomme
 • – Due diligence både ved køb og salg
 • – Optimeringsstrategi
 • – Forhandlinger og kontraktudarbejdelse til erhvervslejekontrakt og boliglejekontrakt
 • – Forhandlinger og allonge/tillægs udarbejdelse ved vilkårsændringer i erhvervslejemål
 • – Udfærdigelse af fællesregnskaber samt varme og vandregnskaber
 • – Indhentelse af materiale vedrørende sammenligningslejemål i forbindelse med krav om lejeforhøjelse/-nedsættelse efter  ”det lejedes værdi”
 • – Varsling af forbedringslejeforhøjelser, omk.leje. samt lejeforhøjelse efter det lejedes værdi i både beboelses-  og erhvervslejemål
 • – Gennemførelse af husleje, ankenævns- og boligklagenævnssager
 • – Udfærdigelse af lejekontrakter til p-plads og kælderrum.

Via mit netværk formidler jeg gerne kontakt til andre specialister som f.eks advokater,revisorer, finansieringsinstitutter, arkitekter, ingeniører, forsikringsmæglere mv.

Ønsker du mere information eller en uforpligtende drøftelse, er du velkommen til at kontakte os på mobil 2282  4445 eller email mr@mrmanagement.dk .