“Siden 2007 har jeg arbejdet sammen med Manuela i flere omgange. Hun har i perioden 2007-2010 været ansat i min daværende ejendomskoncern som administrationschef for et team på 20 mand. Herudover var Manuela min PA, med bl.a. ansvaret for koncernens mange projekter, både interne som eksterne.  Manuela’s evne, menneskelige og faglige kompetencer til at være tovholder på tværs af fag- og menneskelige niveauer er sjældent set. Manuela leder med en stil, hvor alle forstår hvorfor de har deres eget ansvar og, hvorfor ansvaret skal koordineres teams og faggrupper imellem – dette med Manuela som værende lederen, der går forrest. 

Manuela’s ledelsesstil er hendes DNA, hvorfor der ikke er forskel i hendes ydelser og adfærd, uanset om, der er tale om at lede/koordinere et konkret projekt eller en hel afdeling. 

Manuela’s livserfaring har givet hende indsigt i forskellighederne hos alle, der kommer i berøring med Manuela. Man kan sige, at Manuela ser, hvorfra du kommer med dine tanker og ønsker før hun selv tager stilling. 

Jeg har over de sidste par år igen nydt godt af Manuela’s evne til at koordinere og strukturere mine projekter og kalender.

Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger videre til rette vedkommende i forhold til Manuela’s personlige og faglige kompetencer.” 

Kim Borch Business Coach, Mentor, Inspirator & Foredragsholder

 

A very versatile lady, she could be the key to solving a problem you face 🙂

Mikkel Urup, Photographer